Rainbow page separator

Obnova Nádražní ulice bude letos pokračovat pěší zónou

Sobota, 2. Leden 2021

Žďár nad Sázavou / Sedm milionů korun vyčleněných v rozpočtu města v letošním roce podpoří revitalizaci další části Nádražní ulice. Tentokrát půjde o obnovu inženýrských sítí a veškerých povrchů komunikací na pěší zóně – v úseku od křižovatky u pošty po ústí ulice do náměstí Republiky. Tato etapa naváže na první část obnovy Nádražní ulice, která zahrnula část od okružní křižovatky pod nádražím po křižovatku u budovy České pošty.
I v tomto případě bude nejdříve provedena obnova kanalizačních i vodovodních rozvodů ve většinové finanční režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a poté dojde k rekonstrukci veškerých povrchů pěší zóny včetně instalace nového veřejného osvětlení a mobiliáře a následné výsadby veřejné zeleně.
Rekonstrukce celé Nádražní ulice, která byla zahájena v roce 2019, mát být kompletně hotova do roku 2027. Po opravě pěší zóny je v plánu úsek od kruhové křižovatky pod nádražím až k nádraží a nakonec rekonstrukce prostranství před halou Českých drah a kolem vedlejší kruhové křižovatky. Nový vzhled ulice vychází z vítězného návrhu architektonické soutěže, kterou radnice vyhlásila v roce 2017.