Rainbow page separator

Obnova zeleně se posune do dalších ulic, město požádá o dotaci

Úterý, 11. Červen 2019

Žďár nad Sázavou / V příštím roce by podle plánu žďárské radnice měla pokračovat revitalizace městské veřejné zeleně, která byla ve Žďáře zahájena v roce 2018. Tentokrát se přednostně počítá s obnovou stromořadí, konkrétně půjde o ulice Husova, Drdlova, Hutařova, Tyršova, Strojírenská, Binkova, Dolní, Jungmannova, Bezručova, Santiniho, Veselská, Zahradní, Jiřího z Poděbrad, 1. máje, Barákova, Horní a Brněnská.
Na provedení druhé etapy revitalizace městské zeleně Žďár na podzim podá žádost o dotační podporu. V rámci projektu bude řešena nejenom obnova zeleně, ale i návrh arboristického ošetření, popřípadě kácení či ponechání dřevin bez zásahu. Revitalizace veřejné zeleně bude rovněž tématem setkání vedení města s občany, které se uskuteční 25. června od 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva.