Rainbow page separator

Obnovu památek i architektonicky cenných staveb podpoří dotace

Středa, 21. září 2022

Žďár nad Sázavou / Program na obnovu kulturních památek a architektonicky cenných staveb na území města a jeho místních částí už poosmé vyhlásila žďárská radnice. Sedmým rokem je program rozšířený o architektonicky významné stavby – opět jde o zateplení a úpravy bytových domů na sídlišti ve Žďáře nad Sázavou 3. Novinkou je v této souvislosti možnost žádat o nové barevné řešení fasád u bytových domů s již dříve provedenou úpravou. Předpokládaný objem financí vyčleněných pro účely dotačního programu pro rok 2023 činí stejně jako v letošním roce milion korun.
Žďár na obnovu ‚stalingradských‘ sgrafit nepravidelně přispíval již před vyhlášením dotačního programu, a to z rozpočtové rezervy města. V současné době mají již víceméně všechny tyto domy obnovenou fasádu, přičemž někde majitelé sgrafita v průběhu posledního více než desetiletí zachovali, ačkoliv to bylo i přes dotační podporu finančně nákladnější, jinde zase unikátní prvky socialistického realismu zmizely pod novou omítkou.