Rainbow page separator

Ovce ze svahu Zelené hory putovaly domů, vrátí se příští rok

Pondělí, 14. Září 2020

Žďár nad Sázavou / Stádo ovcí, které od druhé poloviny května spásalo trávu na svahu Zelené hory pod památkou UNESCO, poutním kostelem svatého Jana Nepomuckého, se navrátilo na svoje domovské pastviny do Počítek. Účelem pastvy bylo zajistit porost v přirozené druhové rovnováze, což se na dosavadním úseku podařilo, takže v příštím roce by se měly ovce pohybovat a v rámci přirozené krajinné obnovy spásat trávu i v dalších částech kopce.

Pokračovat bude taktéž obnova části tamních luk pomocí dosevu a selektivních sečí a v průběhu dalších let dojde i na plánované odclonění hřbitova pod Zelenou horou. Toho má být dosaženo výsadbou „nového“ Černého lesa na úpatí kopce. Až stromy povyrostou, oddělí sakrální památku na vrcholu Zelené hory od hřbitova pod ní.