Rainbow page separator

Památka na kopci bude v průběhu let odcloněna od hřbitova

Sobota, 10. Duben 2021

Žďár nad Sázavou / Jinak než dosud bude v příštích letech vypadat pohled na žďárskou památku UNESCO – kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Hřbitov, který se pod svatostánkem rozkládá, má být od sakrální památky opticky odcloněn prostřednictvím nového „Černého“ lesa na úpatí kopce. Vyvýšenina, na níž se rozkládá ojedinělá stavba v podobě poutního kostela svatého Jana Nepomuckého, dílo význačného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, prochází přirozenou krajinnou obnovou. Kromě stáda ovcí, které tam bude i v letošním roce opět spásat trávu zhruba od května do září, jde o regeneraci části lučního porostu pomocí dosevu a selektivních sečí a v budoucnu již zmíněné odclonění hřbitova pod Zelenou horou. Až stromy, jejich výsadba je naplánována v nadcházejících letech, povyrostou, vznikne nenásilný vizuální předěl mezi kostelem na kopci a hřbitovem s obřadní síní rozkládajícím se pod ním.