Rainbow page separator

Památky ve Městě letos podpoří dotace ve výši 400 tisíc

Sobota, 30. Květen 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Celkem čtyři sta tisíc korun v letošním roce získala novoměstská radnice v rámci dotačního titulu na regeneraci památkových zón a rezervací z Ministerstva kultury České republiky. Na obnově památek se však musí kromě státu finančně podílet i město a vlastník nemovitosti.
Z rozpočtu Nového Města na Moravě bude na tyto aktivity uvolněno dalších 54 600 korun a sami vlastníci památek do oprav vloží téměř 436 tisíc korun.
Letos budou peníze z dotačního programu využity na zrestaurování kašny se sochou svaté Anny, opravu římsy a dlažby v budově Horáckého muzea, opravu kamenných schodů a položení dlažby v presbytáři katolického kostela a na obnovu dřevěné výlohy měšťanského domu číslo popisné 11 na Vratislavově náměstí. V souvislosti s pravidly města je možné podpořit i obnovu nemovitostí, které nejsou kulturní památkou. V letošním roce se svojí žádostí uspěli majitelé domu
číslo popisné 37 ve Žďárské ulici, kteří získají finanční příspěvek na renovaci oken a dveří na přední straně objektu.