Rainbow page separator

Pasport dešťové kanalizace ukázal nezbytnost jejích oprav

Pondělí, 19. Říjen 2020

Žďár nad Sázavou / K pořízení pasportu dešťové kanalizace se rozhodla přistoupit žďárská radnice. Na základě monitoringu příslušný dokument vyhotovila místní divize Vodárenské akciové společnosti, město vyšel na necelých čtyři sta tisíc korun bez DPH. Z pasportu vyplynulo mimo jiné i to, že dešťová kanalizace ve Žďáře měří 15 680 metrů a některé její části jsou již ve špatném stavu. „Zjištěné závady byly rozděleny do dvou skupin. V jedné jsou zahrnuty neodkladné opravy, které byly vyčísleny na zhruba 600 tisíc korun, a v druhé střednědobé opravy, ty vycházejí na 1,2 milionu,“ informovala místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková. Nezbytné opravy dešťové kanalizace by měly být provedeny do dvou let, ty ostatní odhadem do pěti.
Záměrem pasportu byla kromě podrobného a přesného zmapování vedení dešťové kanalizace a jejího aktuálního technického stavu rovněž snaha zajistit, aby dešťová voda nestékala do smíšené kanalizace, ale v rámci úsilí o zadržení vody v krajině do místních rybníků či řeky Sázavy. Některé dešťové svody sice do řeky ústí, jak bylo zjištěno, ale vesměs vyžadují právě výše uvedené opravy.