Rainbow page separator

Plakátovacích ploch ubude, Žďár z nich však získá vyšší nájem

Sobota, 3. Červenec 2021

Žďár nad Sázavou / Devětadvacet z aktuálně devětatřiceti plakátovacích ploch má zůstat do budoucna ve Žďáře. Záměr souvisí se snahou radnice o eliminaci přebujelé reklamy a její usměrnění i co do vzhledu reklamních sdělení. Po dohodě s plakátovací firmou Rengl bude nájem z ploch od příštího roku výrazně vyšší. „Na základě původní smlouvy jsme dostávali 100 korun za plochu ročně, od roku 2022 půjde o tisíc korun a od roku 2023 o patnáct set korun za rok z jedné plakátovací plochy,“ přiblížil žďárský starosta Martin Mrkos. Mimo to vedení města vyjednalo ještě padesátiprocentní slevu na reklamu příspěvkových organizací města Kultura Žďár, Active – SVČ a Sportis a čtyři bezplatné čtrnáctidenní kampaně ve formátu A3 na kulturní akce Žďáru. Mimo to firma na plakáty využije recyklovatelný papír, lepidlo ředitelné vodou a navíc městu přispěje do fondu zeleně.
V souvislosti se snahou o kultivovanější reklamní sdělení ve městě mají být napříště vypuštěny plakáty v ostrých kontrastních barvách a tabu budou rovněž reklamy vzbuzující kontroverze či veřejné pohoršení. Aktuálně již zmizely téměř všechny reklamní „plachty“ a vývěsky z městských budov, výjimkou je objekt bývalého městského úřadu na náměstí Republiky. V tomto případě sjednocení označení tamních firem do estetičtějšího formátu potrvá o něco déle – termín byl stanoven na začátek září 2022.