Rainbow page separator

Poplatek za odpad se i letos splácí dvakrát ročně

Čtvrtek, 5. Leden 2017

Tašky na třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Nová vyhláška týkající se poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu začala platit se začátkem ledna. Každý z obyvatel ročně zaplatí 580 korun ve dvou stejně velkých pololetních splátkách, jak tomu bylo dříve, a to včetně lidí z místních částí s výjimkou osady Mělkovice. První splátka ve výši 290 korun je splatná do 30. dubna, druhá do 31. října.
Mělkovice, kde obyvatelé na poplatku získali 150 korun úlevy na osobu, byly zařazeny do pilotního projektu žďárské radnice Zelená osada. Tamním čtyřem desítkám domácností budou vyváženy popelnice se směsným odpadem jenom jednou za 14 dní, navíc tam nebude umístěn kontejner města na biodpad. Místní obyvatelé budou odpad důsledněji třídit a radnice jim poskytne domácí kompostéry ke zpracování bioodpadu. Sleva je má motivovat k lepšímu třídění, úspěšnost projektu bude v průběhu roku hodnocena. Za uložení tuny směsného odpadu na skládku platí žďárská radnice zhruba tisíc korun a za zpracování stejného množství bioodpadu asi tři sta korun.