Rainbow page separator

Poplatek za odpady je letos třeba uhradit do konce června

Pondělí, 22. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / I v letošním roce mohou žďárští obyvatelé hradit místní poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu několika způsoby. Jeho výše nadále zůstává na částce 580 korun za osobu s trvalým pobytem ve městě a rok, ale pokud jej poplatník nestihne uhradit do posledního června, taxa se mu zvedne. Platební údaje, tedy kromě výše poplatku i variabilní symbol a číslo účtu, jsou stejné jako při platbách v loňském roce.
„Poplatníkům, kteří poplatek nezaplatí hned na začátku kalendářního roku, budeme v průběhu března posílat složenku s platebními údaji. S ohledem na epidemickou situaci lidem doporučujeme platit bezhotovostně, a to převodem z bankovního účtu,“ informovala Alena Šimková z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.
Ke zvýšení poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu žďárská radnice zatím nepřistoupila, nicméně v průběhu letošního roku hodlá vyhodnotit dopady nového zákona o odpadech, což souvisí i s tím, že v roce 2030 skončí skládkování na skládkách komunálního odpadu. Do té doby se rovněž bude postupně zvyšovat taxa za ukládání nevytříděného odpadu na skládku.