Rainbow page separator

Popraskané chodníky pěší zóny nahradí velkoformátová dlažba

Úterý, 3. Srpen 2021

Žďár nad Sázavou / Širší chodníky z velkoformátové dlažby, jízdní pruhy ze žulových kostek, již vzrostlejší listnaté stromy a mobiliář sjednocený s náměstím Republiky. Tak bude po modernizaci vypadat stodevadesátimetrový úsek pěší zóny v Nádražní ulici. Stavební práce začnou v září a i se zimní přestávkou, kdy bude ulice upravena do schůdného stavu, potrvají do příštího srpna. V první fázi se uskuteční obnova kanalizačních a vodovodních rozvodů, což by mělo být hotovo do poloviny prosince, na jaře pak dojde k rekonstrukci povrchů pěší zóny včetně instalace nového veřejného osvětlení, mobiliáře i výsadby zeleně.
Předběžné náklady jsou na základě projektové dokumentace vyčísleny na 22,8 milionu korun bez DPH, z čehož přibližně 5,3 milionu bude uhrazeno z prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko. V rozpočtu města je na stavbu vyčleněno sedm milionů korun, zbývající finance půjdou z rozpočtu na příští rok.
Pěší zóna se stane druhou etapou rekonstrukce Nádražní ulice – první byl úsek od pošty po okružní křižovatku pod nádražím zrealizovaný v letech 2019-20. Po modernizaci pěší zóny přijde řada na část od křižovatky pod nádražím až k nádražní budově a nakonec se uskuteční rekonstrukce prostranství před nádražím a kolem vedlejší okružní křižovatky. Revitalizace Nádražní ulice má být kompletně hotová v roce 2027.