Rainbow page separator

Posunutím hřbitovní zdi přibudou desítky míst pro hroby i urny

Úterý, 11. Květen 2021

Nové Město na Moravě / Stavební práce na rozšíření katolického hřbitova zahájí v průběhu května novoměstská radnice. Ke zvětšení kapacity hřbitova dojde prostřednictvím posunutí stávající ohradní zdi. Ta bude zbourána, přičemž však její část zůstane zachována pro vyrovnání výškových rozdílů. Při této příležitosti je rovněž počítáno s vybudováním nového chodníku.
Připravovaným rozšířením katolického hřbitova v místě přibude přibližně pět desítek klasických hrobových míst a také šedesát míst určených pro uložení uren. Úpravy na hřbitově, které jsou vyčísleny na přibližně dva miliony korun, mají být dokončeny do srpnové pouti na Kostelíčku. Naposledy byl novoměstský hřbitov podobným způsobem upravován a rozšiřován před patnácti lety.

ilustrační foto