Rainbow page separator

Pozemky pro bytovky chtějí ve Žďáře začít prodávat na jaře

Neděle, 2. Říjen 2016

Klafar, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Firmy, které by měly zájem vybudovat v lokalitě Klafar bytové domy, registruje žďárská radnice. V současné době se na opačné straně Sázavské ulice staví inženýrské sítě k nové Hrnčířské ulici. V ní budou stát nejenom rodinné domky, ale i nízké bytové domy.
„První pozemky pro bytové domy bychom chtěli začít prodávat na jaře příštího roku, aby se v nové ulici mohlo pracovat souběžně jak na rodinné výstavbě, tak i na bytových domech,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Do konce letošního roku by měl žďárský úřad připravit regulativy závazné pro výstavbu bytovek.
Aktuálně probíhající budování technické infrastruktury na do této doby nedotčené straně Sázavské ulice bude dokončeno do června 2016.