Rainbow page separator

PR: BÝT MLADÝM TOKOZÁKEM SE VYPLATÍ

Středa, 4. Září 2019

Tomáš Baťa řekl: „Měl jsem knihy rád, leč nejlepší školou života bylo moje zaměstnání.“  Pravdou je, že vzdělávací instituce vybaví své studenty teoretickými znalostmi, základními praktickými dovednostmi, ale vykonávat své povolání se naučí až ve firmě – praxí a pod dohledem zkušených pardálů. Tak proč nezahájit tuto školu života již během studií?

Firma TOKOZ a.s. v rámci svého stipendijního programu spolupracuje s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, konkrétně s pracovištěm Strojírenská.  Zajímají nás obory jako nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, strojní mechanik, mechanik seřizovač, mechanik elektrotechnik nebo mechanik strojů a zařízení.

Ve firmě aktuálně nachází uplatnění 9 bývalých stipendistů, kteří pracují na nástrojárně, lisovně a v elektroúdržbě. Dle slov některých z nich, kromě zajímavého kapesného, oceňují rychlé a bezproblémové zapracování, možnost brigád a praxí v průběhu studia i jistotu pracovního místa na dobu neurčitou po jeho ukončení. Nespornou výhodou je samozřejmě i navázání potřebných kontaktů se zkušenějšími kolegy.  V rámci praxí a brigád je možné vyzkoušet si práci na různých střediscích, aby si mohl student zvolit profesi, která mu bude nejvíce vyhovovat.

Pokud nemáte zájem o stipendium, ale jste student, pedagog, nebo výchovný poradce, kterého láká proniknout do provozu nejstaršího zaměstnavatele ve Žďáru nad Sázavou, nabízíme možnost komentovaných odborných exkurzí. Ty lze zaměřit obecně na celý výrobní proces nebo na konkrétní technologie či pracoviště. Žákům a studentům, kteří stojí před rozhodnutím, kam se ve své profesní dráze ubírat, můžeme po dohodě představit jednotlivé profese napříč firmou, včetně obchodních a ekonomických pozic.

V neposlední řadě je zde možnost přivýdělku formou brigád i během školního roku (odpoledne, prázdniny, víkendy atd.). Pokud máte zájem o některou z výše uvedených možností, kontaktujte nás, rádi se s vámi domluvíme.