Rainbow page separator

PR: Pořízení elektromobilu Tomáš Gabriel

Pondělí, 4. října 2021

V období od 20. 5. 2020 do 22. 7. 2020 realizoval podnikatel Tomáš Gabriel projekt s názvem „Pořízení elektromobilu Tomáš Gabriel“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – IV. Výzva – a) ELEKTROMOBILITA.

Předmětem projektu byl nákup elektromobilu, jenž nahradil staré, ekonomicky neefektivní služební vozidlo. Výsledkem projektu je posílení konkurenceschopnosti a strategického rozvoje podnikatele Tomáše Gabriela. Hlavními přínosy je především výrazná úspora finančních prostředků za pohonné hmoty a servis vozu. Ušetřené prostředky alokovala společnost do svého dalšího rozvoje.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 450.000,- Kč, udělená dotace tvořila 337.500,- Kč.