Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, grant
Rainbow page separator

Příspěvky bude radnice poskytovat jen z grantů

Neděle, 12. ledna 2014

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Pouze formou grantových programů hodlá žďárská radnice do budoucna podporovat různé aktivity konané ve městě. Sponzoring rady má napříště sloužit už jenom při zcela výjimečných příležitostech. „Rozhodně nebude dokrývat to, že si někdo zapomněl podat dotaci o grant,“ vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Ladislav Bárta. Radnice se potýkala s kritikou systému, když se příspěvky na různé akce spolkům schvalovaly postupně.
Zájemci o granty se však budou muset naučit všechno nezbytné „papírování“. „Jsme připraveni žadatelům o grant poradit a opakovaně se jim věnovat. Musí však být pečlivější,“ poznamenala žďárská starostka Dagmar Zvěřinová s tím, že u některých příjemců příspěvků města řešili špatné či chybějící vyúčtování grantových peněz.
Žďárská radnice se proto chystá uspořádat seminář pro žadatele o granty zaměřený na správné podání žádosti a také na bezchybné vyúčtování příspěvku za minulý rok.