Rainbow page separator

Pro pacienty s mrtvicí obhájili statut iktového centra

Čtvrtek, 18. Březen 2021

Nové Město na Moravě / Statut iktového centra obhájila novoměstská nemocnice. Specializované centrum, které je součástí neurologického oddělení, slouží pro léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou a statut obhájilo do roku 2025. „Činnost iktového centra je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii cévních mozkových příhod. Na Vysočině funguje ještě v jihlavské nemocnici. Hlavním přínosem iktového centra je zejména zkvalitnění péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP), snížení jejich úmrtnosti a zmírnění následné invalidity,“ vysvětlil primář neurologického oddělení Jakub Jirků s tím, že základem úspěchu je vyškolený mezioborový tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi.
Statut iktového centra byl novoměstské nemocnici poprvé udělen v roce 2012. „Abychom tehdy se žádostí uspěli, museli jsme zřídit urgentní příjem, navýšit počty JIP lůžek, zřídit lůžkové oddělení včasné rehabilitace, navýšit počty fyzioterapeutů a ergoterapeutů,“ vyjádřila se ředitelka nemocnice Věra Palečková. Novoměstské pracoviště je součástí sítě iktových center ČR.
Ročně je na nemocniční neurologii hospitalizováno mezi jedenácti až třinácti stovkami pacientů. Z toho tři stovky jsou přivezeny s akutní cévní mozkovou příhodou a padesátce z nich je následně poskytnuta trombolytická léčba k rozpuštění akutního uzávěru některé z mozkových tepen krevní sraženinou.