Rainbow page separator

Prohlídka historického centra přiblíží jeho zajímavé obyvatele

Čtvrtek, 23. Září 2021

Nové Město na Moravě / Další z komentovaných prohlídek historického centra Nového Města na Moravě se budou moci zájemci zúčastnit v neděli 3. října. Dozvědí se při ní různé zajímavosti o tamních domech i významných obyvatelích, kteří v nich kdysi žili. Začátek dvouhodinové prohlídky bude v 16 hodin v informačním centru na Vratislavově náměstí, vstupné činí 50 korun pro dospělého a 30 korun pro děti, seniory či studenty. S historií města a osudy zajímavých obyvatel některých novoměstských domů účastníky akce seznámí průvodce Adam Dostál.
Účastníci komentovaných prohlídek novoměstské památkové zóny, které se v Novém Městě konají od roku 2014, mohou zavítat například i do mázhauzu a sklepa jedné z nejstarších budov ve městě, případně se dozvědět řadu pozoruhodností jak z historie jeho, tak i dalších domů v centru města, jejich někdejších majitelů nebo dalších novoměstských významných osobností.