Rainbow page separator

Projekt na obnovu zbývající části náměstí má vzniknout letos

Sobota, 8. Leden 2022

Žďár nad Sázavou / V průběhu loňského roku došlo k vypracování studie na úpravu území od východní strany náměstí Republiky po ulice Neumannova a Novoměstská. Následovat ji bude projektová dokumentace, která mimo jiné zahrne i revitalizaci území před obchodními domy, případně systém parkování podél silnice I/19 procházející náměstím, které jsou častým cílem kritiky obyvatel. Po vypracování projektu záleží na rozpočtových možnostech města, případně získání příslibu dotační podpory.
Centrální část náměstí Republiky byla v předchozích letech zrekonstruována ve dvou etapách – první část v roce 2014 zahrnula předláždění středu Žďáru a kromě nové kašny z mrákotínské žuly byl v horní části náměstí umístěn nový mobiliář, zeleň, osvětlení či časová osa v dlažbě. Obnovy se dočkaly také základy středověké studny na parkovišti v horní části náměstí, jež byla objevena při archeologickém průzkumu před zahájením stavby. Druhá etapa obnovy se týkala spodní části náměstí a byla dokončena v roce 2016. Přinesla s sebou nový povrch, opěrnou zeď, zeleň a mobiliář včetně skulptury muže se síťovkou odkazující na tradici síťování ve městě.