Rainbow page separator

Prostor za heráleckým nákupním střediskem čeká revitalizace

Pátek, 14. února 2020

Herálec / Prostor za nákupním střediskem v centru obce se rozhodli zrevitalizovat v Herálci. Postupně byly vykoupeny potřebné pozemky, vypracována projektová dokumentace, shromážděny podklady pro vydání stavebního povolení a obstarány souhlasy všech dotčených osob a institucí. V lednu následně Herálečtí na projekt obnovy veřejného prostranství včetně terénních úprav požádali o krajskou dotaci.
Za předpokladu, že obec bude se žádostí úspěšná, za nákupním střediskem dojde k výměně zpevněných povrchů za nové, a to včetně ploch pod kontejnery na tříděný odpad. Navíc je v lokalitě počítáno se vznikem zelené plochy včetně výsadby další veřejné zeleně. V souvislost s terénními pracemi by současně došlo taktéž ke zrevidování, případně opravám či výměně rozvodů inženýrských sítí, které se pod povrchem nacházejí.