Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, škola
Rainbow page separator

Proti prodeji bývalé školy protestují stovky lidí

Středa, 17. Říjen 2012

Žďár nad Sázavou/ Již 349 lidí podepsalo k 15. říjnu petici proti prodeji budovy bývalé základní školy na žďárském náměstí Republiky. Dokument žádá, aby budova zůstala v majetku města, jež by pro ni mělo nalézt smysluplné využití v zájmu občanů. Problematikou se budou zabývat zastupitelé, kteří k jednání zasednou ve čtvrtek 18. října v 16 hodin.

O prodeji budovy nejstarší žďárské základní školy rozhodli již na počátku letošního července radní. Objekt by měl připadnout firmě EUROWIS se sídlem v Náklu na Prostějovsku, a to za pět milionů korun. Právě na velmi nízkou cenu petenti rovněž upozorňují. „Na nepoměr mezi prodejní a tržní cenou budovy bývalé 1. ZŠ poukazuje i stávající prodejní cena obchodního domu na náměstí (bývalé TEGO), kde je za podstatně menší budovu stanovena tržní cena 25 milionů korun. Prodejem hluboko pod tržní cenou nemovitosti Rada vzbuzuje nedůvěryhodnost a nepřistupuje k hospodaření města s péčí řádného hospodáře. Město by se nemělo zbavovat svého majetku, ale mělo by naopak hledat příležitosti pro jeho smysluplné využití, jehož výsledky povedou ke všeobecnému prospěchu občanů města a jeho rozvoji, což v tomto případě je přesně naopak,“ uvádí petice.

Dalším faktem, na nějž protestující upozorňují, je i netransparentnost samotného kupce – firmy EUROWIS. Ta sice vznikla již v roce 1998, ale předmět její činnosti, jenž zahrnuje mimo jiné i projektovou činnost ve výstavbě a provádějí staveb, přibyl dle obchodního rejstříku až v listopadu 2011. Tedy v době, kdy se město začalo opět snažit budovu prodat. Petice zmiňuje i fakt, že v tomto čase se jediným jednatelem a majitelem společnosti stal teprve 23letý Lukáš Hlaváček z Brna. „Poslední zveřejněná Účetní závěrka firmy je z roku 2003, přičemž jejím nezveřejněním firma porušuje příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Utajování výsledků je netransparentní a může vzbuzovat podezření, například na snahu zakrýt nejasné zdroje financování nebo nedostatečnou kapitálovou vybavenost či nedobré finanční zdraví firmy. Společnost nemá ani webové stránky. Nikdy nerealizovala žádný developerský záměr, natož záměr takového rozsahu, o jaký se jedná v tomto případě,“ varuje petice.

Stovky lidí, které ji podepsaly, žádají vedení města, aby prodej budovy školy neschvalovalo.

Veškeré důvody, které by měly zastupitele přesvědčit, jsou uvedeny níže:

1. Nejedná se o koncepční krok.

Radní a zastupitelé v minulých letech zrušili provoz nejstarší žďárské školy, žáky z ní odstěhovali, a to aniž by existovala jasná představa, co dále s touto významnou budovou. Radnice tohoto města 6 let budovu pouze temperovala, což město do současné doby stálo okolo 2,5 mil. Kč. Jedná se o poměrně velké prostředky, ve srovnání s jinými investičními akcemi, ve vztahu k výši městského rozpočtu se však jedná o finanční částku, která naše město nijak nelimituje. Není tedy důvod unáhleně jednat. Stav, ve kterém se budova nachází, je odpovědností radnice. Prodej za cenu hluboko pod odhadní cenou je spíše zbavování se zodpovědnosti za tento stav.

2. Nebyla projednána jiná forma využití

Jak vyplývá ze zápisů Rady města, radnice nedokázala v průběhu 6 let připravit dostatečně kvalitní záměr pro využití formou pronájmu. Ačkoliv zde byla téměř desítka zájemců o pronájem, tak Rada města vždy zrušila záměr na využití budovy, a to bez vyhodnocení! Následně se rozhodla budovu jednoduše prodat.

Radnice svým postupem ukazuje nerozhodnost a absenci koncepce při hospodaření s obecním majetkem. Prodejem hluboko pod odhadní cenou se zříká zodpovědnosti za budoucnost této významné budovy.

3. Budova je prodávána výrazně pod odhadní cenou.

Radnice prodává budovu za 5 milionů korun, tedy za cenu většího rodinného domku. Pětkrát menší obchodní dům na druhé straně náměstí se nedávno prodával za 24 mil. Kč. Cena nemovitostí je v současné době na minimu a pravděpodobně pár let stoupat nebude. Budova, která má poměrně velkou hodnotu díky svému atraktivnímu místu a velikosti (2526 m2), by tedy byla prodána značně pod cenou. Pro zajímavost, odhad tržní ceny pozemku pod budovou je stejný či mírně vyšší, než cena, za kterou se prodává celá budova včetně pozemku! Naše město není ničím tlačeno, aby tuto cenu akceptovalo. Není nutné realizovat prodej právě teď a za těchto nevýhodných podmínek.

4. Prodej budovy nebyl veden transparentně a občané nebyli férově a úplně informováni.

Prodej budovy radnice a její případné využití nebylo nikdy projednáno na veřejném sezení, město se nikdy nezeptalo občanů, zda s prodejem souhlasí, nebo nesouhlasí. Občané jsou svým způsobem akcionáři tohoto města a vedení města by se o takovém záměru mělo s lidmi hodně bavit. Vždyť jde o budovu, kde započala historie vzdělanosti ve Žďáře. Přitom v prohlášení Rady města se dočteme, že „u strategických a rozvojových záměrů bude RM preferovat vedení široké diskuze s občany“. Právě existence petice se stovkami podpisů ukazuje, že velkou část aktivních obyvatel města se o smysluplnosti prodeje školy přesvědčit nepodařilo. Radniční zpravodaj v této věci vždy informoval nevyváženě a tradičně poskytl prostor pouze názoru radnice. Situace je tedy taková, že občané sice vědí, že zde mají být byty a kanceláře, ale nikdo neví např. ani to, kde budou parkovat ony desítky automobilů, které by sem v budoucnu měly směřovat…

5. Kupující firma vzbuzuje pochybnosti o schopnosti realizovat své záměry

Radnice hodlá prodat budovu firmě, která de facto vznikla na podzim minulého roku odkoupením jiné firmy, jejíž předmět podnikání se navíc výrazně lišil od současného. Noví majitelé jsou z Brna, ačkoliv firma je registrována v Ostravě. V obci Náklo u Prostějova, kde má společnost sídlo, o její činnosti na místním OÚ nic nevědí.  Firma není schopna poskytnout dostatečné záruky, neboť nemá žádný kapitál. Jistě, věk není kritériem, ovšem majitel firmy je člověk bez praxe, zkušeností v oboru a je stár 23 let. Co je však nejdůležitější? Firma nikdy nepůsobila na trhu s nemovitostmi! Nikdy nezrealizovala žádný developerský projekt, natož pak projekt takovéhoto rozsahu, kde se jedná o investici v řádech desítek milionů. V tomto případě musí být taková reference podmínkou k prodeji.  Opravdu musíme dnes prodávat školu pod cenou, navíc firmě, o které nikdo nic neví, a která dosud nepostavila ani garáž?

6. Budova školy má nejen finanční, ale i morální hodnotu

Budova sama o sobě je velmi významnou stavbou ve městě. Patří k ní kus městské historie, je spojena s dlouholetým úsilím našich předků. Budova má velkou historickou hodnotu, uvnitř budovy pak najdeme stavební prvky, jež patří k nejzajímavějším historickým fragmentům v kontextu celého města. V jiných městech podobný problém řeší tak, že hledají pro budovu prázdné školy nové využití, a to v zájmu zachování veřejného prostoru. Prodej této budovy je možná neuvážený a nehospodárný krok vůči dnešním občanům města, ovšem zároveň vysoce neetický a nemorální krok vůči našim předkům.

7. Byly porušeny předvolební sliby, bylo porušeno programové prohlášení Rady města

Mandát k prodeji nejvýznamnější budovy na žďárském náměstí nikdo ze zvolených zastupitelů v komunálních volbách nedostal. Žádná ze stran nešla do voleb s tím, že prodá budovu I. ZŠ.

Naopak v programovém prohlášení se RM zavázala, že zajistí efektivní hospodaření s prostředky města a k procesu rozvoje města a zlepšení jeho vzhledu budou přizváni odborníci na urbanismus, uzemní plánování a architekturu. Prodej pod cenou je jasně neefektivní krok a k problematice I. ZŠ nebyly nikdy přizváni výše zmínění odborníci.

(petiční výbor, zp)