Rainbow page separator

První auta po obchvatu Nového Veselí projedou v listopadu

Neděle, 7. června 2020

Nové Veselí / Pokládka asfaltových vrstev a betonových žlabů pro odvodnění komunikace aktuálně probíhá v části trasy obchvatu Nového Veselí a Budče na krajské silnici II/353. V květnu byla dokončena stavba okružní křižovatky, která na obchvat napojí silnici ve směru na Březí nad Oslavou. Od poloviny července pak dojde k zahájení stavebních práce na napojení obchvatu v obou směrech. Na začátku úseku před Budčí ve směru od Žďáru nad Sázavou bude provoz zachován po obousměrné provizorní panelové komunikaci, na konci úseku směrem k Bohdalovu dojde k úplné uzavírce silnice II/353 s objízdnou trasou přes Březí nad Oslavou a Pokojov. Jediným mostním objektem na stavbě budované v režii Kraje Vysočina je most přes řeku Oslavu v blízkosti nové okružní křižovatky. Dokončena je již jeho nosná konstrukce a nyní probíhá betonáž přechodové desky.
Celková délka přeložky krajské komunikace, jejíž výstavba byla zahájena loni na jaře, je 5,1 kilometru, k jejímu zprovoznění má dojít v listopadu. Náklady jsou vyčísleny na 351 milionů korun, z čehož 270 milionů činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.