Rainbow page separator

První část cyklostezky propojila Nové Město s Novou Vsí

Úterý, 27. Říjen 2020

Cyklostezka

Nové Město na Moravě / Nová cyklostezka spojila Nové Město na Moravě s Novou Vsí u Nového Města na Moravě. Vede po „spojovačce“ z Nové Vsi ve směru na Petrovice a pak dál k novoměstské čistírně odpadních vod. Zároveň se stala první etapou komunikace pro cyklisty, na kterou později naváží následující úseky.
V další části bude cyklostezka pokračovat vedle silnice mezi Novým Městem a Petrovicemi, poté pod viaduktem s vyústěním v novoměstské Nečasově ulici. Záměrem projektu je odvést cyklisty a cykloturisty z frekventované hlavní silnice a zajistit, aby se vyhnuli rušné okružní křižovatce na státní komunikaci I/19, do níž mimo jiné ústí i takzvaná Mlynářská cyklotrasa. V přípravě je rovněž projekt na bezpečné provedení cyklistů Novým Městem. Následné pokračování stezky pro cyklisty je pak naplánováno přes Jiříkovice směrem ke Žďáru nad Sázavou.