Rainbow page separator

Putovní výstava Sdružení Krajina doputovala do Kina Vysočina

Pátek, 15. Březen 2019

Žďár nad Sázavou / Až do 13. dubna mohou zájemci zhlédnout ve žďárském Kině Vysočina výstavu Sdružení Krajina, která přibližuje „život“ na podmáčených loukách v současnosti i v minulosti. Expozice je k vidění kdykoliv v otvírací době kina. „Prostřednictvím této výstavy chceme informovat veřejnost o naší práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu důležitá a podnítit v lidech zájem o praktickou ochranu přírody,“ sdělila Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.
Spolek Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách dlouhodobě pečuje o louky v přírodně cenných územích, stará se o jejich kosení, vyřezávky a zajišťuje podmínky pro život mnoha vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
„Na velkoformátových plakátech na výstavě představujeme ve fotografiích jednotlivé aktivity našeho sdružení, jako je například kosení, výsadba nebo budování tůní, a historické souvislosti péče o krajinu. Snažíme se také ukázat důležitost spolupráce a vzájemné pomoci a podpory mezi odborníky, praktiky a veřejností,“ doplnila Darina Coufalová.