Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, zpráva, UNESCO
Rainbow page separator

Radní schválili monitorovací zprávu o památkách UNESCO

Úterý, 15. Únor 2011

Zelená hora

Žďár nad Sázavou/ Stejně jako v předešlých letech se i letos žďárští městští radní zabývali monitorovací zprávou UNESCO. Tu vyplňují každoročně představitelé všech měst, ve kterých se památky zapsané do tohoto seznamu kulturního a přírodního dědictví nacházejí. Vzhledem k tomu, že se Žďár nad Sázavou může pyšnit přítomností poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, vyplňuje se tady dokument samozřejmě také. „V monitorovací zprávě se musejí aktualizovat nejrůznější uvedené údaje z předešlých let, tedy například fakt, zda nedošlo ke změnám územního plánu, jak je to s parkováním v okolí kostela a podobně,“ vysvětlil žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Prostřednictvím zprávy je sledován také cestovních ruch ve městě – mimo jiné i počet pensionů, turistických ubytoven, autokempinků, hotelů a celkový počet lůžek ve Žďáře. Mezi jednotlivými body se objevují také údaje o možnostech stravování návštěvníků dané památky, získávání informací v turistických informačních centrech, o službách pro cyklisty či turisty nebo o akcích, které jsou v okresním městě pořádány a propagují zdejší kulturní památky. Monitorovací zpráva UNESCO byla představiteli Žďáru po svém vyplnění schválena bez připomínek.