Rainbow page separator

Radní vybrali zhotovitele, který opraví zbytek ulic Vodojemu

Pondělí, 2. Prosinec 2019

Žďár nad Sázavou / Výsledky výběrového řízení na zhotovitele zbývající části rekonstrukce inženýrských sítí a povrchů v ulicích čtvrti Vodojem schválili žďárští radní. Vítězem se stalo sdružení firem Colas a Gremis, které nabídlo nejnižší cenu ve výši 89 404 165,64 koruny. Z této částky město zaplatí 67 840 570,94 koruny a Svaz vodovodů a kanalizací, který se na rekonstrukci podílí, 21 563 594,70 koruny.

Pro letošní rok je pro výstavbu vyhrazen milion korun, zbývající finance Žďár vyčlení v rozpočtu města na roky 2020 až 2022.

Výsledkem v pořadí třetí a současně i nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější etapy stavebních prací ve čtvrti budou nové chodníky, veřejné osvětlení, povrchy silnic, parkovišť i obslužných komunikací a kompletně zrekonstruované inženýrské sítě. Činnosti jsou rozplánovány do podzimu 2022.

Rekonstrukce ulic okrajové části města, která byla vybudována v 70. letech 20. století, začala v roce 2017. Během následujících let byly ve dvou etapách zmodernizovány ulice Kavánova, Mánesova a Alšova. Opravy zbývajících ulic byly následně sloučeny do jedné zakázky.