Rainbow page separator

Rekonstrukci historické školní budovy v Polničce pomůže dotace

Středa, 26. Srpen 2020

Peníze, papírové bankovky

Polnička / Rekonstrukci staré školní budovy za 23,9 milionu korun připravují v Polničce. Zastupitelé již schválili výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby, kterou podpoří dvacetimilionová dotace. Přislíbenou dotační podporu je nutné proinvestovat do konce května příštího roku, a proto byla snaha začít rekonstruovat co nejdříve. Koncem července byl objekt za pomoci dobrovolných hasičů i rodičů školáků kompletně vystěhován a nábytek a pomůcky uloženy v náhradních prostorách. „Provoz školy v kombinaci se stavebními úpravami nebude jednoduchý, ale věřím, že se rekonstrukce podaří, děti budou mít moc pěkné prostory a bude se jim ve škole líbit. Uděláme pro to, co bude v našich silách,“ vyjádřila se ředitelka polničské základní školy Romana Chlubnová.
Školní budova, kterou čeká poslední fáze postupných oprav, původně bývala sídlem železáren. Po přestavbě na školu došlo k jejímu zprovoznění v roce 1891. Budovu obci darovala hraběnka Gallasová, která rovněž její přestavbu na školu finančně podpořila.