Ronov nad Sázavou, ronov nad sazavou, aktuality, most, historický
Rainbow page separator

Řešení havarijního stavu historického mostu v Ronově nad Sázavou

Pondělí, 16. Červenec 2012

ronov_1-most-havarijni-stav-povoden-1Ronov nad Sázavou /Ve čtvrtek odpoledne se uskutečnilo jednání zástupců Stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě, starosty Města Přibyslav, odborných pracovníků památkové péče z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči a zástupce výkonného orgánu památkové péče z Havlíčkova Brodu ve věci řešení havarijního stavu historického kamenného mostu v Ronově nad Sázavou. Výsledkem jednání byla rekapitulace dosavadního vývoje situace a stanovení dalšího postupu záchrany cenné kulturní památky.

Most byl na konci zimy poškozen tlakem ledové bariéry na řece a začátkem dubna pak při vjezdu přetíženého vozidla. Starosta města Přibyslavi byl při dnešním jednání upozorněn pracovníky stavebního úřadu na pochybení, kterého se dopustil tím, že jarní havárii stavebnímu úřadu nenahlásil. Tak došlo ke zdržení zabezpečovacích prací a následnému zhoršování stavebně-technického stavu mostu.

Město Přibyslav nechalo po dubnovém propadu vozovky vypracovat projekt obnovy mostu, ale jeho postup nebyl schválen odbornými pracovníky ani výkonným orgánem památkové péče. Projekt kromě jiného nebral v úvahu, že se jedná o kulturní památku a splňoval pouze kritéria požadovaná zadavatelem na provoz místní komunikace.

Vzhledem ke stáří památky a závažnosti celé situace bylo odbornou organizací státní památkové péče zadáno vypracování nezávislého oponentního posudku. Ten potvrdil, že navržený způsob opravy není vhodný a navrhl citlivější a vhodnější postup obnovy mostu. Starosta města Přibyslavi ale požaduje, aby měla mostní konstrukce po opravě nosnost alespoň 20 t, což při zachování památkové hodnoty není v možnostech této čtyři století staré stavby.

Stavební úřad v Havlíčkově Brodě na základě předložených dokumentů a místního šetření nyní nařídí městu Přibyslav v první řadě rychlé provedení zabezpečovacích prací, aby nedocházelo k další devastaci památky. Navržený projekt opravy mostu ve stávající podobě zamítl. Město Přibyslav musí předložit nový projekt, který opět projde schvalovacím procesem a k němuž se bude vyjadřovat také odborná organizace památkové péče.