Rainbow page separator

Řidiče budou před mostem brzdit semafory až do listopadu

Neděle, 19. září 2021

Bystřice nad Pernštejnem / Do druhé poloviny se přehoupla rekonstrukce mostu na státní silnici I/19 v Divišové, místní části Bystřice nad Pernštejnem. Kyvadlový provoz na frekventované spojnici mezi Žďárem a Bystřicí je i nadále řízený přenosnými semafory, přičemž omezující stavební práce vyčíslené na 7,9 milionu korun bez DPH jsou naplánované do 7. listopadu. Předpokladem však je, že dokončovací činnosti na přemostění Nedvědičky budou probíhat ještě v následujícím roce, nicméně ty by již do provozu na komunikaci I/19 neměly zasáhnout.
Důvodem obnovy mostu bylo zejména poškození obkladového zdiva v jeho spodní části a poruchy pravého krajního nosníku, ke kterým došlo prosakováním vody nefunkční izolací. Bezmála čtyři měsíce trvající rekonstrukce zahrnuje především výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní části přemostění.