Rainbow page separator

Řidiči překračující povolenou rychlost musí počítat s pokutou

Pátek, 3. září 2021

Nové Město na Moravě / Automatické úsekové měření se záznamem od začátku měsíce spustili v Novém Městě. Aktuálně se týká Brněnské ulice a místní části města Rokytno. K tomuto kroku se novoměstští radní před časem rozhodli s ohledem na četné stížnosti obyvatel na bezohlednou jízdu některých řidičů a také se zřetelem na dopravní nehody z důvodu nepřiměřené rychlosti, k nimž již v lokalitách došlo.
Úsekové měření s automatickým záznamem, které bylo vyhodnoceno jako nejoptimálnější způsob na základě výsledků analýzy možných omezujících opatření, má za následek automatickou pokutu udělenou provinilému šoférovi, jenž překročil povolenou rychlost. Mimo to novoměstská radnice počítá rovněž s rozmístěním upozorňujících stacionárních radarů v dalších místech.