Rainbow page separator

Rok zasvětí Nové Město obětem holocaustu a výročí konce války

Sobota, 4. Leden 2020

Nové Město na Moravě / Pro letošní rok vybrala novoměstská radnice tematické zaměření na památku obětí holocaustu a 75. výročí konce druhé světové války. S tím bude spojena řada kulturně-společenských akcí, které se ve městě v průběhu roku 2020 uskuteční. První připomínkou tématu se 10. ledna stane slavnostní otevření ulice Bradyových, jedné z předválečných novoměstských židovských rodin. Ta se později stala známou díky světově proslavené knize Hanin kufřík, kde byl popsán tragický osud Hany Brady – děvčátka z Nového Města, které zahynulo ve vyhlazovacím táboře.
V březnu bude novoměstský rok připomínající válečné události pokračovat projektem Memento a koncertem Pamatuj! Duben je pak naplánován ve znamení začátku hlavních oslav 75. výročí osvobození, chybět při nich nebude promítání tematických filmů, výstavy či vojenské ležení včetně makety letadla na Vratislavově náměstí. Vyvrcholení oslav v podobě pietních aktů, koncertů či výstav se uskuteční v květnu.