Rainbow page separator

Rorýsi a netopýři budou v CHKO Žďárské vrchy lépe chránění

Čtvrtek, 31. května 2018

Žďársko / Dne 12. května 2018 vešlo na celém území CHKO Žďárské vrchy v platnost opatření obecné povahy stanovující závazné podmínky k omezení rušivé činnosti vůči rorýsům a netopýrům.

Zateplování budov přináší vážný problém pro ptáky, kteří obývají lidské stavby. Mezi nejvíce postižené druhy patří rorýs obecný. Tento pták využívá ke hnízdění spáry ve zdivu, otvory vedoucí do podstřešních prostor nebo větrací otvory v panelových domech. Rekonstrukce a zateplování budov přinášejí pro rorýse ztrátu hnízdních příležitostí, důsledkem je rychlý pokles početnosti tohoto druhu. Podobně jako rorýs jsou ohrožení také netopýři. I oni totiž využívají lidské stavby jako úkryty pro zimování nebo jako místa rozmnožování.

Ochrana hnízdišť rorýsů a úkrytů netopýrů byla dosud málo účinná. Důvodem je především skutečnost, že zateplování není vázané na stavební povolení – orgány ochrany přírody se tedy o těchto stavebních úpravách většinou vůbec nedozvěděly a nemohly tedy ani stanovit podmínky pro provádění prací. Druhým důvodem je pak to, že neexistuje evidence všech hnízdišť ani úkrytů netopýrů. Důsledkem je skutečnost, že velká většina z původních hnízdišť a úkrytů v minulých letech zanikla. To platí bohužel i pro obce na území CHKO Žďárské vrchy.

Neutěšený stav vedl Správu CHKO k vydání tzv. opatření obecné povahy, které stanoví podmínky pro provádění oprav, rekonstrukcí a zateplování budov. Podstatou opatření je, že pokud kdokoliv v obci s prokázaným výskytem rorýsů či netopýrů bude opravovat, rekonstruovat či zateplovat budovu o třech a více nadzemních podlažích, je povinen zde zachovat všechna potenciální hnízdiště rorýsů či úkryty netopýrů. Nejde tedy jen o ochranu aktuálně obsazených hnízd a úkrytů, ale o všechny otvory, které by mohly být těmito druhy využité. Pokud nebude možné zachovat stávající otvory, je nutné na budově vytvořit náhradní možnosti, například v podobě speciálních rorýsích či netopýřích budek.