Rainbow page separator

Rozšířením hřbitova vznikly nové hroby i místa pro urny

Sobota, 31. července 2021

Nové Město na Moravě / Pětadvacet nových dvojhrobů a šest desítek urnových míst je výsledkem dokončeného rozšíření novoměstského katolického hřbitova. Ten byl v minulých týdnech zvětšen prostřednictvím posunutí ohradní zdi areálu blíže k parkovišti před hřbitovem. Původní zeď byla zbourána, přičemž její část posloužila pro vyrovnání terénních výškových rozdílů.
S kompletním dokončením stavebních úprav, které byly vyčísleny na přibližně dva miliony korun, se počítalo nejpozději do srpnové pouti na Kostelíčku, jež se uskuteční 15. srpna, a to včetně obvyklého jarmarku, výstavy drobného zvířectva a také atrakcí pro děti, které budou letos umístěny na náměstí. Současné rozšíření katolického hřbitova není prvním počinem tohoto charakteru, naposledy byl areál podobným způsobem upravován a zvětšován před patnácti lety.