Tříkrálová sbírka 2015
Rainbow page separator

S Veronikou Dobrovolnou, koordinátorkou Tříkrálové sbírky, o tradici Tří králů

Pátek, 9. Leden 2015

Veroniko, již druhým rokem pracujete ve žďárské Charitě jako koordinátorka Tříkrálové sbírky. Ta je v tuto chvíli ve své polovině. Jak už sám název sbírky napovídá, její tradice navázala na Svátek Tří králů, který se slaví každoročně 6. ledna. Jaká je minulost Tříkrálové koledy?

Asi bych začala u Narození Krista. Nový zákon nám zanechává odkaz v podobě tří králů, kteří přišli k narozenému Ježíši, aby se mu poklonili a předali mu své drahocenné dary. Jednalo se o zlato, kadidlo a myrhu – vonnou mast. Takto předáváme tradiční příběh v rodinách především v období Vánoc. Co se týká koledy, tak známou tříkrálovou píseň předávali nejprve kantoři, duchovní a žáci. Tito koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné iniciály C+M+B. Při té příležitosti rozdávali svaté obrázky a zazpívali své poselství v podobě známé koledy: My tři králové my jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.

Zmínila jste zlato, kadidlo a myrhu. Můžete objasnit, co jednotlivé dary symbolizují?
Ano, právě tyto dary předali mudrci z Východu malému Ježíškovi. Zlato označovalo královskou důstojnost a moc a v podstatě znamená, že Ježíš je Král, kadidlo označovalo duchovní sílu a oběti a znamená, že Ježíš je Bůh, myrha byla znamením lidství a znamená, že Ježíš bude trpět.

Na dveře Tříkrálových dárců píší koledníci vzkaz C+M+B. Jsou to zkratky jmen Tří králů?
Nene, budete se divit, ale nejedná se o jména mudrců, i když to tak na první pohled vypadá. Caspar (Kašpar), Melichar a Baltazar vycházejí pouze z tradice a pravděpodobně jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: Kašpar je jméno orientálního původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské jméno Melichar znamená „můj král je světlo” a Baltazar, jméno babylonského původu, znamená „ochraňuj můj život, králi”.

Co tedy ty tři iniciály, které píší koledníci na dveře, značí?
K+ M + B + uvedený rok – tato tři písmena bývají odvozována od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená “Kriste, požehnej toto obydlí.” A pozor! Často mylně uváděné plusy jsou ve skutečnosti třemi křížemi.
Děkuji za rozhovor.

Lenka Šustrová