Rainbow page separator

Sázavští letos počítají s opravou komunikací i hasičským autem

Pátek, 2. Únor 2018

Sázava / O tři dotační příspěvky mají v současné době požádáno v Sázavě. První z nich je na zajištění technologie odstraňující mangan a železo z pitné vody, neboť nový vrt má sice dostatek vody, nicméně obsahuje více manganu a železa. Další peníze jsou třeba na pořízení nového automobilu pro tamní dobrovolné hasiče, třetí dotace by zase mohla pomoci úpravě školního sportoviště a pořízení prvků pro děti i dospělé v lokalitě Hamrtejch.
Finanční příspěvky na technologii zajišťující odstranění manganu a železa z pitné vody a na nové hasičské auto již byly předběžně schváleny, co se týče úpravy sportoviště, tam dotace zatím ještě není jistá. „Zastupitelé také v rozpočtu schválili peníze na vydání publikací srovnávacích fotografií obce. Máme připravené staré pohlednice Sázavy a další historické fotografie, k nimž budou pro srovnání nafocena stejná místa. Pokud by ještě někdo měl staré pohlednice nebo fotografie a chtěl by je pro tyto účely zapůjčit, budeme samozřejmě rádi,“ uvedl starosta Sázavy František Ledvinka. V letošním obecním rozpočtu se počítá také kupříkladu s opravami místních komunikací, opravou a vyčistěním aktivační nádrže čistírny odpadních vod či dokončením parkoviště u hřbitova.