Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, sborník
Rainbow page separator

Sborník umožní poznání regionální historie

Čtvrtek, 13. Prosinec 2012

Žďár nad Sázavou / Ve spolupráci se Státními okresními archivy ve Žďáře nad Sázavou a v Třebíči vydal Moravský zemský archiv v Brně už šestnáctý ročník vlastivědného sborníku Západní Morava.

Publikace je věnována odborné i laické veřejnosti k poznávání regionální historie, za žďárský okres napsal článek Martin Šikula. Popisuje padesátá léta 20. století a likvidaci Jednotného svazu českých zemědělců, Československého svazu žen a Československé obce sokolské v prostoru historických hranic Čech a Moravy.

Na zhruba sto stránkách sborníku nechybí ani texty ze sousedního třebíčského okresu. Součástí vydání jsou rovněž výroční zprávy archivů a muzeí z Třebíčska a Žďárska.

Výběr příspěvků je v kompetenci redakční rady a svůj příspěvek může poslat každý, kdo má zájem veřejnosti sdělit nějakou zajímavou historickou skutečnost, případně událost. Z těch jsou pak do sborníku vybrány ty, které čtenářům přinášejí nové poznatky a jsou doplněny odkazy na použité prameny a literaturu.

V letošním roce čítá vlastivědný sborník Západní Morava vzhledem k nedostatku financí jenom stovku stránek, dříve to býval dvojnásobek.