Rainbow page separator

Severozápadní obchvat města by mohl být hotový v roce 2034

Úterý, 19. Listopad 2019

Žďár nad Sázavou / V roce 2034 by mohl být hotový severozápadní úsek obchvatu Žďáru nad Sázavou vedoucí od firmy Tokoz až po Jihlavskou ulici. Předpoklad žďárské radnice vyplývá z dokumentace pro zjišťovací řízení, přičemž realizace stavebních prací závisí na výkupu pozemků a taktéž dostatku finančních prostředků. Obchvat bude řešen přeložkou státní silnice I/37, která prochází centrem Žďáru.
V současné době stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR nechává zpracovat posudek vlivu trasy na životní prostředí. Po jeho dokončení bude následovat schválení záměru projektu, vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dalším krokem je pak vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a následně její realizace. Tranzitní průjezd městem nicméně není tak vysoký, aby se Žďár dostal mezi sídla, kde stát situaci řeší jako kritickou.
V souvislosti se snahou o vymístění tranzitní dopravy z centra města byla již před více než patnácti lety vybudována propojka mezi ulicemi Jamská a Brněnská a před čtyřmi lety uvedena do provozu přeložka silnice I/19 od křižovatky u Mělkovic přes průmyslovou zónu, která ústí na okružní křižovatku v Brněnské ulici.