Žďár nad Sázavou, Polnička, aktuality
Rainbow page separator

Silnice bude mít nový asfaltový povrch

Pondělí, 16. Září 2013

Polnička / Zahájení opravy komunikace v ulici místními zvané Veselská, které je naplánováno na tento měsíc, znamená pro obyvatele Polničky další posun ve stavebních pracích v obci. Výsledkem bude nový asfaltový povrch silnice. Oprava je podporována z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina, v inkriminované ulici už bylo v uplynulém roce položeno potrubí pro dešťovou kanalizaci, rovněž s podporou dotačního titulu.
V budoucnu je naplánováno opravenou komunikaci napojit na okružní silnici, jež povede kolem nové výstavby rodinných domků až po křižovatku v lokalitě zvané Cihelník.
Pro tuto etapu prací je v současné době zpracovávána projektová dokumentace, aby mohlo být zahájeno stavební řízení, a připravují se odkupy dotčených pozemků.