Rainbow page separator

Silnici v průmyslové zóně opraví s pomocí tamních firem

Čtvrtek, 8. Březen 2018

Svratka / Místní komunikaci v průmyslové zóně v lokalitě zvané U Koupaliště v průběhu letošního roku plánují zrekonstruovat ve Svratce.
„Zrekonstruujeme místní komunikaci včetně vybudování inženýrských sítí podle zpracované projektové dokumentace. Nově navržená trasa dopravně obslouží přilehlé podnikatelské subjekty. I v tomto případě jsme požádali o dotaci, která by mohla činit až jeden milion korun, dva miliony budou investovány z rozpočtu města,“ vyjádřil se starosta Svratky František Mládek.
Podmínkou připravované realizace rekonstrukce místní komunikace ve svratecké průmyslové zóně je rovněž finanční spoluúčast společností, kterým bude dotčená opravená komunikace sloužit.