Rainbow page separator

Složenky za odpady letos lidem do schránek už nepřijdou

Neděle, 6. února 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce dubna jsou žďárští obyvatelé povinni uhradit poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu za rok 2022. Ten i letos zůstává ve výši 580 korun za osobu. Pro vlastníky objektů, například chat, kterými jsou fyzické i právnické osoby, ale v nichž však není nikdo přihlášený k pobytu, došlo ke snížení poplatku, a to ze 730 na 580 korun.
Novinkou rovněž je, že žďárský městský úřad už nebude lidem doručovat složenky přímo do schránek, jak tomu byli zvyklí z let předešlých. Město tím chce ušetřit nejenom životní prostředí, ale i přibližně 150 tisíc korun za tisk, obálky a roznos složenek. Poplatek za odpad je možné uhradit převodem z účtu, platbou v hotovosti nebo kartou v pokladně městského úřadu, na poště prostřednictvím vyplněné poštovní poukázky, případně pomocí Portálu Žďáráka.