Rainbow page separator

Sokolům letos městys schválil podporu ve výši 600 tisíc

Čtvrtek, 18. Únor 2021

Nové Veselí / Dotaci, která nepřesáhne 600 tisíc korun, letos prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schválili novoveselští zastupitelé Tělocvičné jednotě (TJ) Sokol Nové Veselí. Dotační podpora bude sokolům poskytována v průběhu celého roku podle schválených parametrů.
Příspěvky do výše tři sta tisíc korun jednota získá na základě měsíčního vyúčtování ze sportovní haly, kdy za každou hodinu, kterou v ní stráví mládež, půjde o pět set korun, u dospělých byla částka stanovena na dvě stě korun. Finanční podpora v maximu sto tisíc je pak podmíněna zaplacenými fakturami za reklamu, kterou TJ zajistí, a to ve výši základu daně konkrétní faktury. Poslední složka dotace městyse zahrnuje příspěvek na činnost sokolů, který činí 200 tisíc korun a bude hrazený ve dvou splátkách.

ilustrační foto