Rainbow page separator

Stát získal část autorských práv žďárského muzikanta Čížka

Úterý, 9. Červenec 2019

Žďár nad Sázavou / Také čtvrtinu autorských majetkových práv k hudebním dílům a zhudebněným textům autora Ladislava Čížka nabyl žďárský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) coby takzvanou odúmrť z dědictví. „Majetková práva budou převedena Státnímu fondu kultury,“ informovala Adéla Janů z oddělení komunikace ÚZSVM s tím, že odúmrť je definována jako dědictví, které pokud nenabude žádný z dědiců, připadne státu. Připadnou-li státu autorská práva, vykonává je pak podle autorského zákona svým jménem Státní fond kultury ČR, kterému je ÚZSVM převede.
Ladislav Čížek byl významným žďárským muzikantem a od roku 1986 i učitelem Lidové školy umění Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou, kde vyučoval hru na dechové nástroje. Byl zakladatelem dnešního Dechového orchestru ZUŠ, který vznikl v roce 1977 pod tehdejším Jednotným klubem pracujících (JKP). Jeho cílem bylo vychovávat mladé muzikanty a udržet tradici české dechovky ve Žďáře a okolí.