Počítky, pocitky, aktuality, Stopa, projekt
Rainbow page separator

Stopa v krajině je v krajině vidět!

Sobota, 12. Leden 2013

vysadba-stromoradi-sdruzeni-krajinaPočítky/ Projekt Stopa v krajině za dobu své tříleté existence přinesl 88 akcí pro veřejnost v přírodě, kterých se zúčastnilo 3297 osob a odpracovalo 13684 hodin dobrovolné práce ve prospěch přírody a krajiny. Stejnojmenná veřejná sbírka vynesla za uplynulé tři roky částku 129410,- Kč. Tato částka byla využita na péči o podmáčené louky na Vysočině.

Před třemi lety zahájilo Sdružení Krajina z Počítek u Žďáru nad Sázavou projekt Stopa v krajině. Cílem projektu je rozvíjení různých forem občanské ochrany přírody. Ochrana přírody totiž není  pouze věcí státu. O životní prostředí a krajinu, ve které žijeme, bychom měli pečovat všichni. Aktivity ve prospěch přírody mohou být různorodé a pestré, od praktických akcí jako je třeba kosení luk, výsadby stromořadí nebo sběr odpadků, až po různé vycházky a naučné akce v přírodě.

??????????????????????Sdružení Krajina v posledních třech letech spolupracovalo na 88 akcích pro veřejnost, jejichž pořadateli byly různé neziskové organizace z celého kraje Vysočina. Podíleli jsme se na financování těchto akcí. Finanční prostředky na akce jsme čerpali z různých grantů nebo z darů fyzických osob, organizací i firem. Hlavním donátorem z komerční sféry byla společnost RWE, z jejíchž prostředků byly financovány akce v roce 2012.

Přírodu je možné také chránit finančním přispěním na konkrétní aktivity. V rámci projektu Stopa v krajině bylo možné přispět na účet stejnojmenné veřejné sbírky. Během minulých tří let se na kontě této sbírky sešlo necelých 130 tisíc Kč. Tyto prostředky Sdružení Krajina využilo na ruční kosení podmáčených luk na Vysočině. Ročně Sdružení Krajina pokosí cca 150 ha luk. Zaroveň sbírka umožnila vznik fondu, jehož výnosy budou v budoucnu sloužit k financování péče o podmáčené louky. Veřejná sbírka byla ukončena koncem roku 2012. V roce 2013 bude otevřena sbírka nová, tentokrát již na dobu neurčitou, což dřívější legislativa neumožňovala.

Děkujeme všem, kteří se do tohoto projektu zapojili, přispěli finančně do veřejné sbírky či pomohli jiným způsobem. I malá pomoc může pro ochranu přírody znamenat hodně. Doufáme, že i v budoucnu bude tam, kde Stopa v krajině „došlápne“, příroda i mezilidské vztahy jen vzkvétat a rozvíjet se. Těšíme se, že se v této stopě s vámi potkáme.

Připravil: Tomáš Blažek, Sdružení Krajina

tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586

e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz, www.sdruzenikrajina.cz