Rainbow page separator

Stromy ve Farských humnech musely ustoupit novému hřišti

Pondělí, 25. dubna 2022

Žďár nad Sázavou / Zhruba desítka prvních vzrostlejších stromů v parku Farská humna padla kvůli záměru vybudování hřiště. Stavební práce mají začít v nejbližší době. „Dřeviny byly odstraněny za účelem vybudování dětského a workoutového hřiště, které po dokončení doplní nová výsadba. Byla zvažována možnost přesazení stromů, ale vzhledem k jejich stavu, nákladnosti přesazení a míře rizika přežití stromů byla tato varianta zavrhnuta,“ přiblížil Jiří Hemza z odboru strategického rozvoje a investic žďárského městského úřadu.
Stavba hřiště je další etapou revitalizace území. Přeměna zanedbaných Farských humen v park byla zahájena už v roce 2009 a v dalších letech se postupně pokračovalo s vybudováním komunikací, výsadbou zeleně, umístění několika atrakcí pro děti, mobiliáře a dalšího vybavení odpočinkové lokality. Aktuální revitalizace a rozšíření hřiště je součástí zakázky, která zahrnuje ještě vznik dětského hřiště v Purkyňově ulici a psího parku mezi Göttlerovým rybníkem a garážemi; byla vyčíslena na 3,7 milionu korun.