Rainbow page separator

Studie proveditelnosti obchvatu má být hotova na jaře

Čtvrtek, 10. října 2013

Nové Veselí / Na jaře by měla být dokončena studie proveditelnosti silničního obchvatu Nového Veselí, kterou nechal vypracovat krajský úřad. Pokud prokáže, že předpokládané vedení obchvatu, jehož koridor je zanesen i v územním plánu Nového Veselí, je schůdné, mohou přípravy pokročit dál. „Máme už vykoupeny prakticky všechny pozemky, takže po dokončení majetkových záležitostí by se mohl začít připravovat projekt,“ uvedl starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek. 
Hlavní tah ze Žďáru na Jihlavu procházející přes Nové Veselí je velmi frekventovaný, denně jím projedou si čtyři tisíce osobních i nákladních automobilů. Silnice vede asi na třinácti stech metrech středem městyse, kde je několik nepřehledných zatáček a další nebezpečná místa. Trasa plánovaného odklonění dopravy z Nového Veselí a rovněž z nedaleké Budče by měla vést východně od obou vesnic, ve směru na Březí nad Oslavou.