Žďár nad Sázavou, Nové město na Moravě, aktuality
Rainbow page separator

Svatopluk, nejstarší sbor na Vysočině, slaví 165 let

Čtvrtek, 2. Leden 2014

Žďár nad Sázavou / Už 165 let uplynulo od založení žďárského pěveckého sboru Svatopluk, nejstaršího pěveckého tělesa na Vysočině. Byl založen 26. prosince 1848 a ke schválení jeho stanov došlo na Nový rok 1849. Účelem založení spolku bylo národní a občanské uvědomění a vzdělání prostřednictvím četby knih a hudby.
14. července 1850 byl spolek za asistence četnictva z rozkazu c. k. moravského místodržícího násilně rozehnán. Obnovy se dočkal až po vydání takzvaného Říjnového diplomu císaře Františka Josefa v roce 1860. O rok později pak přijal spolek jméno velkomoravského knížete Svatopluka.
V roce 1880 rozšířil Svatopluk pole své působnosti a začal se nazývat spolkem čtenářsko – pěveckým. Hudebně – pěvecká činnost postupně převážila nad vzdělávací a národně – buditelskou.
S krátkými přestávkami v době obou světových válek působí smíšený pěvecký sbor Svatopluk coby pěvecké těleso dodnes. V současnosti má pětatřicet členů a je veden sbormistrem Janem Lánem. Spolupracuje s dalšími interprety a hudebními sbory a účastní se různých kulturních aktivit.

Foto: svatopluk-zr.cz