Rainbow page separator

Test na protilátky proti koronaviru vyjde na pětistovku

Neděle, 6. Prosinec 2020

Kurz první pomoci - Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Na pět set korun vyjde zájemce test ke zjištění množství protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění COVID-19. Veřejnosti tuto možnost začala nabízet novoměstská nemocnice. „Jedná se o kvantitativní stanovení protilátek včetně IgG proti doméně vázající se na buněčný receptor hrotového proteinu S viru SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. Stanovení slouží k ověření, zda se člověk v minulosti setkal s koronavirem SARS-CoV-2 a vytvořil si protilátky, či nikoliv. Pozitivní výsledek znamená, že onemocnění s největší pravděpodobností nějakou formou prodělal, buď s příznaky, anebo bezpříznakově,“ vysvětlila primářka oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby Vlasta Musilová.

Test není určen k diagnostice akutního onemocnění COVID-19. „Určitě by ho neměl podstupovat někdo, kdo aktuálně trpí některým z příznaků. Produkce protilátek nastává zhruba dva týdny po prvních potížích, a proto by měl být odběr proveden více než za dva týdny od začátku klinických příznaků,“ upozornila Vlasta Musilová.

Odběr krve na test bude prováděn v infekční ambulanci po předchozím objednání přes aplikaci https://odbery.kr-vysocina.cz/. Zájemci se musí objednat a předem uhradit poplatek ve výši pět set korun. „Děkujeme pracovníkům odboru informatiky krajského úřadu, kteří nám umožnili testy na protilátky zprostředkovat přes již existující aplikaci,“ uvedla ředitelka nemocnice Věra Palečková. Výsledek testovaný člověk obdrží do 48 hodin formou SMS zprávy, ale bude si jej moci také vytisknout z výše zmíněné krajské aplikace.