Rainbow page separator

Testování na COVID-19 končí, lidé už o něj nemají zájem

Pondělí, 20. března 2023

Žďársko, Vysočina / V polovině dubna skončí testování na onemocnění COVID-19 prováděné ve speciálních stanech i jinde mimo hlavní objekty nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Důvodem je nezájem veřejnosti o tato vyšetření. V případě potřeby se mohou lidé obracet na své praktické lékaře. PCR testy před plánovanými výkony nebo cestami do zahraničí budou i nadále prováděny v nemocnicích, avšak po předchozí telefonické domluvě. „Do poloviny dubna zmizí z areálů krajských nemocnic i zbývající dočasné odběrové stany. Reagujeme tak na dlouhodobý nezájem veřejnosti o služby testování,“ potvrdil náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný. Na konci března bude taktéž ukončen krajem provozovaný systém COVID Vysočina pro objednávání testů na adrese https://odbery.kr-vysocina.cz/. Od spuštění rezervačního systému v dubnu 2020 zaevidoval Kraj Vysočina 1,5 milionu rezervovaných testů, z nichž 0,9 milionu bylo na základě objednávek veřejnosti.