Sázava, sazava, aktuality, zprávy
Rainbow page separator

Textové zprávy z úřadu budou i nadále zdarma

Sobota, 9. Únor 2013

Sázava / Jako podstatně rychlejší a efektivnější než tradiční hlášení aktuálních informací rozhlasem vnímají v Sázavě posílání důležitých zpráv z obecního úřadu obyvatelům přímo do jejich mobilních telefonů.

Tuto službu zajišťuje vedení obce lidem i v tomto roce zdarma, zprávy jsou zasílány vždy na jeden mobilní telefon v domácnosti.

V současné době tuto možnost získávání aktuálních informací využívá asi sto padesát sázavských rodin.

Další zájemci o posílání bezplatných textových zpráv o dění v obci se mají možnost přihlásit v obecním úřadě. Ke zprovoznění nabízené služby stačí nahlásit příslušné telefonní číslo, na které mají být do domácnosti textové zprávy pravidelně zasílány.